Gas Petrovietnam 45kg

Gas Petrovietnam 45kg

1.434.000

Mô tả

Khối lượng vỏ bình: In trên vỏ chai.
Thành phần: Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)
Thành phần cấu tạo
– Propane: 20% – 80% mol
– Butane: 80% – 20% mol
Theo tiêu chuẩn
– QCVN8:2012/BKHCN
– TCCS 01: 2018/GDS
Chỉ tiêu chất lượng
– Nhiệt lượng: 50.000 KJ/KG
– Nhiệt độ cháy: 1800- 1935o C

Hướng dẫn an toàn

  • Bình gas phải luôn đặt ở vị trí thẳng đứng, nơi thông thoáng, cách nguồn điện hoặc nguồn nhiệt trên 1 mét.
  • Thường xuyên kiểm tra các mỗi lắp ghép giữa van, dây, bếp … để tránh rò rỉ.
  • Khóa chặt van cổ bình khi không sử dụng
  • Không tự ý sữa chữa van, bình gas.
  • Nghiêm cấm việc sang chiết gas trái phép
Mã: SP458 Danh mục:

Gas Petrovietnam 45kg